Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 12/01/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Loading