Khung giá khám bệnh, khung giá giường điều trị theo yêu cầu từ 15/8/2023

Phụ lục 1 Thông tư 13/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, có hiệu lực từ 15/8/2023 đã ấn định khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu, khung giá ngày giường điều trị theo yêu cầu tại cơ sở y tế của nhà nước như sau.

Loading