Nhiều lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 mà người dân nên biết

Rất nhiều tiện ích, thuận lợi mà tài khoản định danh điện tử mức độ 2 mang lại khi người dân hoàn thành đăng ký, kích hoạt.

Xuất trình tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên phần mềm VNeID có thể thay thế cho CCCD, BHYT, Giấy phép lái xe:

Việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử đối với chủ thể danh tính điện tử là công dân Việt Nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ Căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân; có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Vậy, theo quy định trên, khi chủ thể có tài khoản định danh ở mức độ 2 việc sử dụng tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương như việc sử dụng căn cước công dân trong việc thực hiện các giao dịch yêu cầu xuất trình thẻ Căn cước công dân như sử dụng trong các chuyến bay nội địa, …

Bên cạnh đó, tài khoản định danh ở mức độ 2 có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó điển hình như Giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế,…

Sau khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 mới có thể tích hợp các thông tin về thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy tờ khác vào thẻ CCCD gắn chíp,… điều này giúp cho người dân giảm bớt giấy tờ khi đi làm các thủ tục hành chính. Ngoài ra, giúp người dân bảo mật được thông tin, tiết kiệm thời gian khi điền giấy tờ làm các thủ tục.

Dùng VNeID thay căn cước công dân tại sân bay

Từ ngày 1/6, các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân. Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong 2 tháng (từ 1/6 – 1/8/2023), áp dụng với chuyến bay nội địa.

Tại quầy thủ tục check-in, cửa kiểm soát an ninh và khi ra cửa máy bay (boarding), hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên điện thoại của mình để nhân viên hàng không kiểm tra trực quan (bằng mắt thường). Nội dung kiểm tra gồm đối chiếu ảnh của khách trên tài khoản với người thật và đối chiếu với thông tin chuyến bay.

Riêng tại cửa kiểm soát an ninh, nhân viên có thể xác định các trường hợp bất thường, nghi ngờ… để yêu cầu xác thực điện tử kỹ càng theo hướng dẫn của Bộ Công an (quét mã QR để kiểm tra).

Giao diện phần mềm VNeID

Trình tự đăng ký tài khoản định danh ở mức độ 2:

Trình tự đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định 59/2022/NĐ-CP:

– Đối với công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử:

+ Công dân đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

+ Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với Cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử.

+ Cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

– Cơ quan Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ Căn cước công dân với trường hợp công dân chưa được cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Thời hạn đăng ký tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trong vòng bao lâu?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 59/2022/NĐ-CP về thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử như sau:

Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan Công an có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

1. Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1, không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đối với trường hợp công dân Việt Nam chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp: Không quá 07 ngày làm việc.

2. Đối với người nước ngoài: Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1; không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nhưng chưa có thông tin về ảnh chân dung, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

3. Đối với tổ chức:

a) Không quá 01 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

b) Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Như vậy, theo quy định trên, thời hạn giải quyết đối với việc cấp tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 là không quá 03 ngày làm việc đối với công dân Việt Nam đã có CCCD gắn chíp và không quá 7 ngày làm việc đối với trường hợp chưa có CCCD gắn chíp.

Loading