Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 05/6/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định 23/2023/QĐ-UBND quy định về giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023. UBND xã Tóc Tiên trân trọng giới thiệu nội dung quyết định trên.

Download Quyết định 23/2023/QĐ-UBND tại đây.


Loading