Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis tổ chức định hướng nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023

UBND xã Tóc Tiên kính gửi thông tin Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis tổ chức định hướng nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS, THPT năm 2023 cho quý phụ huynh và các em học sinh được biết và tham gia.Loading