Tóc Tiên là xã nông nghiệp cách trung tâm thị xã Phú Mỹ khoảng 09 km. Xã Tóc Tiên có diện tích tự nhiên 33.5 km2, phía Đông giáp xã Châu Pha, phía Tây giáp...