Thông tin liên hệ

* LÃNH ĐẠO UBND XÃ TÓC TIÊN:

1. Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã, ĐT: 0918.653.006.

2. Nguyễn Bá Lý – Phó Chủ tịch UBND xã, ĐT: 0909.505.144.

3. Dương Thanh Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã, ĐT: 0909.790.177.

* Văn phòng UBND xã:

1. Nguyễn Quang Trí – Cán bộ Văn phòng, ĐT: 0902.895.359.

2. Nguyễn Thị Mai Trinh – Cán bộ Văn phòng, ĐT: 0932.770.031.

* Công chức Tư pháp:

1. Phạm Chí Thiện – Công chức Tư pháp – Hộ tịch, ĐT: 0901.295.831.

2. Nguyễn Thị Thùy Trang – Công chức Tư pháp – Hộ tịch, ĐT: 0908.192.129.

* Công chức Văn hóa:

1. Trần Văn Tráng – Công chức VH-XH, ĐT: 0779.018.108.

2. Hồ Thị Tịnh – Công chức VH-XH, ĐT: 0908.277.069.

* Công chức Địa chính – Xây dựng:

1. Đinh Hoàng Tuấn – Công chức Địa chính – Xây dựng , ĐT: 0986.272.372.

2. Trần Thanh Tân – Công chức Địa chính – Xây dựng , ĐT: 0936.232.816.

* Ban Chỉ huy Quân sự xã:

1. Nguyễn Anh Quyền – Phó CHT. Ban CHQS, ĐT: 0986.977.154.

* Ban chỉ huy Công an xã:

1. Lê Khắc Nam – Trưởng Công an, ĐT: 0392.743.734.

2. Ngô Quang Anh – Phó Trưởng Công an, ĐT: 0906.422.233.

* Trạm Y tế xã:

1. Lê Thị Hà – Trưởng trạm y tế, ĐT: 0938.876.534.

* Trưởng các ấp:

1. Ấp 1: Trần Ngọc Nguyệt, ĐT: 0933.423.639.

2. Ấp 2: Ngô Quang Kỳ, ĐT: 0913.712.254.

3. Ấp 3: Nguyễn Thị Hương, ĐT: 0355.323.015.

4. Ấp 4: Nguyễn Thị Dương, ĐT: 0908.111.925.

5. Ấp 5: Đỗ Văn Bên, ĐT: 0909.618.860.

6. Ấp 6: Nguyễn Thị Dung, ĐT: 0974.333.266.