Quyết định số 44/2023 Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 19/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND Quy định về điều kiện tách thửa, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quyết định ngày có hiệu lực từ ngày 02/10/2023 và thay thế cho Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021. UBND xã Tóc Tiên giới thiệu nội dung Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND dưới đây:

Nhấp vào đây để tải về Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND.


Loading