Xây dựng Đảng: Đảng bộ xã Tóc Tiên nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bước vào xây dựng NTM nâng cao, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tóc Tiên tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng 15/15 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao tại Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 11/5.

Kế thừa thành quả xây dựng NTM, xã Tóc Tiên đã rà soát, bổ sung hoàn thiện nâng cao các tiêu chí. Đồng thời, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế – xã hội, củng cố an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, diện mạo nông thôn địa phương đã được đổi thay rõ nét, hệ thống đường giao thông nông thôn, các công trình công cộng, điện, trường, trạm y tế được đảm bảo. 100% các trục đường thôn và liên thôn được cứng hóa.

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi địa phương cũng tạo điều kiện, hỗ trợ chính sách để đầu tư phát triển, liên kết sản xuất các mô hình kinh tế hiệu quả như: trồng nấm, khoai mài, trồng rau sạch, nuôi gà ta thảo dược… Nhờ đó, thu nhập của người dân năm 2021 đạt 61,3 triệu đồng/người/năm.

Loading