Đảng viên tiên phong xây dựng nông thôn mới ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ

Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2016, xã Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) tiếp tục nỗ lực hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021.

Công cuộc xây dựng NTM ở Tóc Tiên đã mang đến những sinh khí mới, bộ mặt nông thôn thay đổi đồng bộ, hiện đại theo hướng “sáng – xanh – sạch – đẹp”. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao.

Loading