Quy định biện pháp quản lý tình trạng người lang thang ăn xin, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 14/9/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND Quy định biện pháp quản lý tình trạng người lang thang ăn xin, đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. UBND xã Tóc Tiên giới thiệu toàn văn quyết định của UBND tỉnh.
Loading