Quyết định số 2438/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ

Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Loading