Tháng cao điểm “Vì người nghèo” diễn ra từ 17/10 – 18/11/2023: Quan tâm, chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” bắt đầu từ 17/10 – 18/11/2023, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh những thành tựu đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo, Đảng, Nhà nước và các Bộ, ngành thường xuyên có những chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt những hộ gia đình sinh sống tại các vùng kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa và hải đảo.

Loading