Linh Sơn Bửu Thiền Tự – Núi Thị Vải

Linh Sơn Bửu Thiền Tự tọa lạc trên đỉnh núi Thị Vải, nên còn được gọi là Chùa núi Thị Vải, chùa Tổ, chùa Thượng, thuộc địa phận phường Phú Mỹ và xã Tóc Tiên,...